א ת ר

ב ה ק מ ה

 

 

למה עוז

 פעולות לבצוע

ההסתדרות אחראית לתנאי השכר, ביטחון כלכלי וחברתי,

ובריאות החברים ובני המשפחה - בעבודה,

בחופשה, במחלה, ופנסיה.

אנחנו נאלץ את ההסתדרות לפעול למען ציבור העובדים

עוז - רשימה ארצית עוז - ראשל"צ.עוז - אשדוד

עוז - השרון עוז - דן צפון

מהעיתונות

 © 1998 OZ_Editorial. All right reserved.

: ylahav@is.elta.co.il